m a i l é n - 'cuz we lost it all, nothing lasts forever I'm sorry, I can't be perfect -

17.9.11

just wanna have FUNhave funnn
funn
fun
fuun
fuuun
ffun
fffun

No hay comentarios:

Publicar un comentario

>